Hongyi Gu

PhD Student

Hongyi is working on deep learning techniques for computational MRI.

Hongyi